TRAINING IN HOUSE “ TEAM DYNAMIC & REFRESHER PROGRAM”

Aktiviti terkini |21 - 22 Julai 2020

Tempat Aktiviti:
De Rhu Beach Resort, Kuantan

Tujuan Aktiviti :
• Meningkatkan kemahiran “softskill” yang diperlukan oleh staf Pusat Internet seperti kemahiran komunikasi, penyelesaian masalah dan kerja dalam kumpulan.
• Memberi pendedahan secara lebih jelas mengenai operasi Pusat Internet, KPI dan Pelan Transformasi Digi terutamanya kepada staf baharu.
• Mewujudkan ruang bagi staf Pusat Internet saling bertukar pandangan dan idea dalam menyelesaikan masalah berkaitan pengurusan Pusat Internet.
• Membina “networking” antara staf Pusat Internet Wilayah Pantai Timur.

Kelebihan Aktiviti :
• Meningkatkan produktiviti staf supaya dapat menguruskan Pusat Internet dengan lebih efisien dan berkesan kepada komuniti.
• Menggalakkan membina hubungan kerjasama yang positif dan komunikasi sesama staf Pusat Internet.
• Meningkatkan semangat moral dan motivasi individual staf Pusat Internet.
• Memberi bimbingan dalam mencapai KPI dan perancangan program yang telah ditetapkan oleh pihak CCMSB, DIGI dan SKMM.


Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :